Vincent Tallon, Notaris te Geetbets

 

Vincent Tallon

Notaris te Geetbets

Dit notariskantoor is uitgerust met een videoconferentiesysteem. Gemak, veiligheid en ecologie zijn de sleutelwoorden van dit systeem. Wij kunnen op afstand optreden met andere notariskantoren die ook met dit systeem zijn uitgerust.
 

Notaris Vincent Tallon

Kasteellaan 12
3450 Geetbets
Tel. (011) 58.70.17
Fax. (011) 58.11.55

BV
BTW BE 0473968427
RPR Leuven
Verzekeringen van het Notariaat cv

 

19 januari 2021

Sinds 1 januari wordt een zorgvolmacht die je in België hebt opgesteld, ook in een aantal andere lidstaten van de Europese Unie erkend. Dit is handig voor wie zinnens is om, bijvoorbeeld na de pensionering, naar Frankrijk of Portugal te verhuizen. De aangeduide lasthebbers ontsnappen zo aan een pak formaliteiten. Wat is een zorgvolmacht? Met een zorgvolmacht kun je op voorhand aangeven wie je goederen mag beheren als je dat zelf niet meer kunt door ouderdom, ziekte of een ongeval. Je bepaalt dan op voorhand wie, in dat geval, je pensioen of huurgelden mag innen en/of je belastingen en...

18 januari 2021

Het testament beantwoordt al lang niet meer aan het stereotiepe beeld van een op een sterfbed geschreven plechtige brief. Integendeel, een testament opstellen, kan vandaag een antwoord bieden op de knelpunten die ons erfrecht kent voor de nieuwe samenlevingsvormen zoals  de bewuste vrijgezellen, de nieuw- samengestelde gezinnen of gewoonweg de gezinsvormen die afwijken van het kerngezin zoals we die lang hebben gekend. Het testament – hoe oud het begrip ook klinkt – is vandaag een modern en efficiënt instrument geworden om zijn vermogen te verdelen na zijn overlijden.

11 januari 2021

Een erfenis kan leiden tot veel conflicten en onbegrip tussen broers en zussen. Als er in het verleden schenkingen zijn gebeurd, is het bovendien niet altijd gemakkelijk om te begrijpen wat de effecten van deze schenkingen zijn op de erfenis. Niet alles wordt zomaar als een schenking beschouwd… Hoe komt het dat een schenking van een kind wél wordt aangerekend op zijn erfdeel, terwijl het feit dat een ouder jarenlang op de kinderen heeft gelet of mee heeft geholpen bij het opknappen van een huis niet als schenking wordt beschouwd en dus niet aangerekend wordt op een erfenis? Onze notaris...
 

Jela VANHAEREN
Notarieel medewerker

jela.vanhaeren(plaats the 'at' sign hier)notaristallon.be

Jela VANHAEREN

Brecht ADRIAENS
Notarieel medewerker

brecht.adriaens(plaats the 'at' sign hier)notaristallon.be

Brecht ADRIAENS

Ellen LEUS
Master in het notariaat

ellen.leus(plaats the 'at' sign hier)notaristallon.be

Ellen LEUS

Eric TALLON
Erenotaris

Eric TALLON

Anaïs TALLON
Master in het notariaat

anais.tallon(plaats the 'at' sign hier)notaristallon.be

Anaïs TALLON
 
 

Immo

Online verkoop € 120.000

Huis
Begijnenbosstraat 25
3850 Nieuwerkerken

Uit de hand verkoop € 6.500

Grond
Tiensesteenweg
3473 Waanrode

Uit de hand verkoop € 150.000

Huis
Pastorijstraat 328
3300 Tienen

Online verkoop € 150.000

Grond
Landenstraat
3350 Neerhespen

Online verkoop € 12.500

Grond
Kasteellaan
3454 Rummen

Online verkoop € 125.000

Huis
Orsmaelstraat 18A
3450 Grazen

Online verkoop € 40.000

Huis
Kapelstraat 13
3440 Zoutleeuw

Uit de hand verkoop € 210.000

Huis
Driesstraat 4
3350 Linter

Uit de hand verkoop € 125.000

Grond
Grote Steenweg
3350 Linter

Uit de hand verkoop € 240.000

Huis
Heidestraat 3B
8434 Westende

 
 

Notaris Vincent Tallon

Kasteellaan 12
3450 Geetbets
Tel. (011) 58.70.17
Fax. (011) 58.11.55

BV
BTW BE 0473968427
RPR Leuven
Verzekeringen van het Notariaat cv

 

Verlofperiodes

 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@belnot.be .